ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဘယ်သူဖြစ်လာနိုင်သလဲ

မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် တပ်မတော်က အာဏာရယူခဲ့ပြီးနောက် နေ့ချင်းတွင်ပင် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ၁၁ ခုတွင် တာဝန်ယူမည့်ဝန်ကြီးများကို

ဆက်ဖတ်ရန်...