သတင်းပေးပို့နိုင်ပါသည်

ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွင် နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်သံများကို Viber, Telegram, Signal နှင့် Whatsapp များမှတဆင့် သတင်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။

သတင်းများကို The 74 Media ၏ Facebook စာမျက်နှာ Messenger မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သလို iReport@the74media.com တွင်လည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။