ဝိုင်းမော်လူငယ်များမှ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် ပြုလုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *