စစ်ကောင်စီက ငါးရက်အတွင်း ကိုဗစ်၁၉ အလှူငွေ တစ်သိန်းသာရသော်လည်း သတင်းစာတွင် အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြ

စစ်ကောင်စီက ငါးရက်အတွင်း ကိုဗစ်၁၉ အလှူငွေ တစ်သိန်းသာရသော်လည်း သတင်းစာတွင် အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ