ဗလမင်းထင်တံတားအနီးချီတက်သွားသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ရစဉ်
သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ