ပဋိပက္ခဒေသများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာနေ့

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ