နေ့ရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်ဆန်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

နေ့ရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်ဆန်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ