လက်နက်ကြီးတစ်လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲဲခဲ့

အဆိုပါနေအိမ်တွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူတစ်ဦးလက်မောင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။

 

လက်နက်ကြီးတစ်လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲဲခဲ့

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ