ကိုးရီးယားရောက် မြန်မာလူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်

ကိုးရီးယားရောက် မြန်မာလူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *