အီသွလ်အသွဟာအစ်(အစ်ကြီး)နေ့မြတ်၌ ဝိုင်းမော်မြို့တွင် Lockdown ပြုလုပ်ထားသောအိမ်များအတွက် ကချင်ပြည်နယ် အစ္စလာမ်လူငယ်ပရဟိတအသင်းမှ အသားထုတ်များကို လိုက်ချိတ်ပေးခဲ့

အီသွလ်အသွဟာအစ်(အစ်ကြီး)နေ့မြတ်၌ ဝိုင်းမော်မြို့တွင် Lockdown ပြုလုပ်ထားသောအိမ်များအတွက် ကချင်ပြည်နယ် အစ္စလာမ်လူငယ်ပရဟိတအသင်းမှ အသားထုတ်များကို  လိုက်ချိတ်ပေးခဲ့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *