ငါတို့ရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ငါတို့ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ် စာသားနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့ အေးမြသာယာရပ်ကွက်သပိတ်

ငါတို့ရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ငါတို့ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ် စာသားနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့ အေးမြသာယာရပ်ကွက်သပိတ်

 

ငါတို့ရဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ငါတို့ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ် စာသားနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့ အေးမြသာယာရပ်ကွက်သပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ