ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်ပါတယ်

 

ကာတွန်း – နာနတ်သီး

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ