ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စု၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် - ဇူလိုင် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စု၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် - ဇူလိုင် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ