စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ၅ လတိုင်တိုင် နေ့ရက်မပျက် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို  ၅ လတိုင်တိုင် နေ့ရက်မပျက် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ