သံပုံး တီး၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

သံပုံး တီး၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ