ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့​သော ဆိုင်ကယ်သပိတ်။

ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့​သော ဆိုင်ကယ်သပိတ်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ