ဒု-ဗိုလ်ရှေးရယ်(ရှေးဖဲ) စျာပနာအခမ်းအနား

ဒု-ဗိုလ်ရှေးရယ်(ရှေးဖဲ) စျာပနာအခမ်းအနား

 

Photo credit to rightful owner

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ