သပိတ်များဖြိုခွင်မှုတွေ ရှိနေသော်လည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နေ့ရက်မပျက်ဆန့်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါငိးစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

သပိတ်များဖြိုခွင်မှုတွေ ရှိနေသော်လည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နေ့ရက်မပျက်ဆန့်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါငိးစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ