စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နေ့ရက်မပျက် ဆန့်ကျင့်နေသည့် ဖားကန့်မြို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နေ့ရက်မပျက် ဆန့်ကျင့်နေသည့် ဖားကန့်မြို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ