ထီဝယ်ယူသူမရှိသဖြင့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများမှ တဆင့် ထီရောင်းချရန် စစ်ကောင်စီကြိုးစား

ထီဝယ်ယူသူမရှိသဖြင့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများမှ တဆင့် ထီရောင်းချရန် စစ်ကောင်စီကြိုးစား

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ