ဗန်းမော် လူငယ်များမှ မင်းတပ်မြို့ပြည်သူလူထုအတွက် ခွန်အားဖြည့်ဆုတောင်း ဆီမီးသပိတ်

ဗန်းမော် လူငယ်များမှ မင်းတပ်မြို့ပြည်သူလူထုအတွက် ခွန်အားဖြည့်ဆုတောင်း ဆီမီးသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ