တနိုင်းြမို့မှ လူငယ်တို့၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အိမ်တွင်း သပိတ်

တနိုင်းြမို့မှ လူငယ်တို့၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အိမ်တွင်း သပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ