ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို စစ်တိုင်းငါးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း၊

စစ်မှုထမ်းလိုသူများ သက်ဆိုင်ရာတပ်ရင်းအောက်ရှိ ပေးအပ်ထားသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို စစ်တိုင်းငါးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း၊

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ