လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ယနေ့နံနက်ပျံ့နှံ့နေသည့် KIO ၏ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုသည်မှာ အတုဖြစ်ပါသည်

လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ယနေ့နံနက်ပျံ့နှံ့နေသည့် KIO ၏ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုသည်မှာ အတုဖြစ်ပါသည်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ