လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်း ၃၀၀၀ ကျော်ကိုထုတ်ပယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ ၉၃ ဦးပါဝင်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ