ဒေါက်တာစောပြုံးနိုင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သဖြင့် အမည်ပျက်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း

ဒေါက်တာစောပြုံးနိုင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သဖြင့် အမည်ပျက်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ