ငွေစုခြင်း၊ ​ငွေထုတ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်။

ငွေစုခြင်း၊ ​ငွေထုတ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ