ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူး(ဌာနေ) ပြည်သူစစ်အဖွဲ့၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် Rvwang Alliance (RA) အဖွဲ့ချက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူး(ဌာနေ) ပြည်သူစစ်အဖွဲ့၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် Rvwang Alliance (RA) အဖွဲ့ချက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ