မိုးညှင်းမြိုနယ် နန်းမား‌ေကျးရွာမှ လူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိ‌ေကြာင်း လှုပ်ရှားမှု

မိုးညှင်းမြိုနယ် နန်းမား‌ေကျးရွာမှ လူငယ်များ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုမရှိ‌ေကြာင်း လှုပ်ရှားမှု

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ