ရောင်စုံလူငယ်များအဖွဲ့မှ CDM တွင်ပါဝင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းကို အလှူငွေချီးမြှင့်

ရောင်စုံလူငယ်များအဖွဲ့မှ CDM တွင်ပါဝင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းကို အလှူငွေချီးမြှင့်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ