မိုးညှင်းလူငယ်များအဖွဲ့ မှ ဘုရားပေါ်တွင်း အမှိုက်များ ပန်းများကို အာဏာရှင်စနစ် လှဲပစ် ခေါင်စဉ်ဖြင့် သန်းရှင်းရေး ပြုလုပ်

မိုးညှင်းလူငယ်များအဖွဲ့ မှ ဘုရားပေါ်တွင်း အမှိုက်များ ပန်းများကို အာဏာရှင်စနစ် လှဲပစ် ခေါင်စဉ်ဖြင့် သန်းရှင်းရေး ပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ