ဆိုင်းတောင်မြို့မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ညသပိတ်မြင်ကွင်း

ဆိုင်းတောင်မြို့မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ညသပိတ်မြင်ကွင်း

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ