ဟိုပင်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ပန်းသပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်

ဟိုပင်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် ပန်းသပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ