မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ဒလံမိသားစုအားသတိပေးစာများ လိုက်လံကပ်ထား

မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ဒလံမိသားစုအားသတိပေးစာများ လိုက်လံကပ်ထား

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ