ရွှေကူမြို့တွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်က်ု ဆက်လက်ဆန့်ကျင်

ရွှေကူမြို့တွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်က်ု ဆက်လက်ဆန့်ကျင်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ