ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကြိမ်ပင် အများအပြားထွက်ရှိသော်လည်း ကြိမ်လုပ်ငန်းကို မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတွင်သာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ သို့သော် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသခံအချို့က ကြိမ်ခြင်းကိုဝယ်ယူအသုံးပြုကြသဖြင့် မိသားစုအချို့က ကြိမ်လုပ်ငန်းကို အပိုဝင်ငွေရစေရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ