'အ' သုံးလုံးဆိုတာ ဒါလား

'အ' သုံးလုံးဆိုတာ ဒါလား

 

ကာတွန်း – နာနတ်သီး

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ