အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများက အဓမ္မအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု (military junta) ဟု ဖော်ပြနေမှုကို စစ်ကောင်စီကန့်ကွက်၊ စစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ဖော်ပြထား

အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများက အဓမ္မအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု (military junta) ဟု ဖော်ပြနေမှုကို စစ်ကောင်စီကန့်ကွက်၊ စစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ဖော်ပြထား

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ