နေ့ရက်မပျက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

နေ့ရက်မပျက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန်ကျင်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ