နေရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန်ကျင့်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

နေရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန်ကျင့်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ