လူပေါင်းရာချီ ပါဝင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင့်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

လူပေါင်းရာချီ ပါဝင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင့်နေကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ