ကချင်ဒေသတစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ၁၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဓါတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ကဗျာ နှင့် ဗီဒီယိုဆလိုက်ပြသပွဲ

ကချင်ဒေသတစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ၁၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဓါတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ကဗျာ နှင့် ဗီဒီယိုဆလိုက်ပြသပွဲ

 

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ