ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ယာယီဥက္ကဌ ခန့်စည်သူ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆို

ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ယာယီဥက္ကဌ ခန့်စည်သူ တာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆို7

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ