စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားသည့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ အနုပညာရှင်အချို့ နှုတ်ထွက်ပြီး ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်

စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားသည့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ အနုပညာရှင်အချို့ နှုတ်ထွက်ပြီး ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ