ကချင်ပြည်နယ် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်ရှိ ပညာရေး အမှုထမ်း ၂၇ ဦးအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ကြောင်းကြော်ငြာ

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ