အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရဆိုင်ရာ တရားဝင်ဝက်ပ်ဆိုဒ်များလွှင့်တင်
အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရနှင့် ဝန်ကြီးဌာန ငါးခု၏ တရားဝင်ဝက်ပ်ဆိုဒ်များကို ယနေ့ မေလ ၃၁ ရက်တွင် စတင် လွှင့်တင်လိုက်သည်။

ဝက်ပ်ဆိုဒ်လိပ်စာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ
နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန
သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ