နဘား အထကခွဲရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု

နဘား အထကခွဲရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ