အတားအဆီးများကြားမှ ချီတက်မြဲဖြစ်သည့် ဖားကန့် ဆိပ်မူပင်မသပိတ်၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ်

အတားအဆီးများကြားမှ ချီတက်မြဲဖြစ်သည့် ဖားကန့် ဆိပ်မူပင်မသပိတ်၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ