တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိပဲ တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းခံရသော ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မှ ဆရာ ဆရာမများစာရင်းအား ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်

တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိပဲ တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းခံရသော ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မှ ဆရာ ဆရာမများစာရင်းအား ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ