နေ့ရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန်ကျင်ရေး သပိတ် ြပုလုပ်‌ေနကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

နေ့ရက်မပျက် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန်ကျင်ရေး သပိတ် ြပုလုပ်‌ေနကြသည့် ဖားကန့်မြို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပင်မသပိတ်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ